Friday, July 29, 2016

Surat Adh-Dhuhaa Latin dan Artinya

Surat Adh-Dhuhaa dalam Al-Qur'an merupakan surat yang terdiri atas 11 ayat. Adh-Dhuhaa termasuk golongan surat Makkiyah dan menempati urutan ke-93 dalam Al-Qur'an. Melalui surat ini Allah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan ataupun membenci Nabi Muhammad SAW. Dia akan memberikan karunia, melindungi, memberi petunjuk, dan memberi kecukupan.

Selain itu, disini dijelaskan bagaimana kita sebaiknya berbuat terhadap anak yatim, orang yang meminta-minta, dan hendaklah kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan untuk disiarkan dijalan-Nya. Lebih lengkapnya berikut adalah bacaan surat Adh-Dhuhaa beserta terjemahnya:
Surat Adh-Dhuhaa
Surat Adh-Dhuhaa

Bacaan Latin dan Artinya:

1.    Wadh-dhuhaa
       (Demi waktu dhuha) 

2.    Wallaili idzaa sajaa
       (Dan demi malam apabila telah sunyi (gelap))

3.    Maa wadda’aka rabbuka wamaa qalaa
       (Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu)

4.    Walal aakhiratu khairullaka minal ulaa
       (Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan))

5.    Walasaufa yu’thiika rabuuka fatardhaa
       (Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas) 

6.    Alam yajidka yathiiman fa-aawaa
       (Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?)

7.    Wawajadaka dhaalan fahada
       (Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk)

8.    Wawajadaka ‘aa-ilan fa-agnaa
       (Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan)
 
9.    Fa-ammalyatiima falaa taqhar
       (Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang)  

10.   Wa-ammassaaila falaa tanhar
        (Dan terhadap orang yang meninta-minta, janganlah kamu menghardiknya)

11.   Wa-ammaa bini’mati rabbika fahaddits
        (Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan)

Loading...